Üldtingimustes sätestatud lihtsustatud reeglite alusel toimuv oksjon.

Tähtajalisel oksjonil võivad investorid pakkumisi teha ka madalama intressimääraga ja lõplik intressimäär võib olla madalam, kui maksimaalne intressimäär. Tähtajaline oksjon kestab kuni laenutaotluses määratud lõpptähtajani. 
 
Kiiroksjon lõpeb, enne oksjoni lõpptähtaega hetkel, mil oksjonile esitatakse laenutaotluse maksimaalse laenusumma täitmiseks viimane vajalik laenupakkumine või kui minimaalne määr on määratletud, siis peale päevade täitumist, mis kasutaja on määranud. Kui minimaalne määr on täis, makstakse laen välja. Kui minimaalset määra ei saavutata, on taotlus ebaõnnestunud ja laen vabastatakse investoritele. Kiiroksjonilei lähe intressimäär alla ja kõik pakkumised tehakse maksimaalse intressiga, mis laenusaaja on määranud. Kiiroksjon on hea, kui Teil on rahastusega kiire.