Te ei kirjuta oma nime täpselt nii, nagu on märgitud Teie isikut tõendaval dokumendil – näiteks kirjutate „sh“ , aga mitte „š“. 

Kirjutamisel tuleb kasutada ladina tähestikku.

Võib juhtuda, et olete salvestanud ka tühikuid.

Kui saate veateate „Välja valideerimine ebaõnnestus“, siis palun kontrollige, et oleksite eelpool mainitud ebatäpsused kõrvaldanud.