Laenugraafikus sisaldub intress, mis on välja arvestatud eeldusel, et lepingujärgsed maksed laekuvad maksegraafikus sätestatud maksepäevadel. Kuna intress on kokkulepitud tasu raha (laenu) kasutamise eest, siis toimib graafiku kehtivuse ajal intressi maksekohustuste ümber arvestamine vastavalt raha tegelikule kasutusperioodile. See tähendab, et kui laenu põhiosa makse laekub algse maksegraafikuga võrreldes hiljem, siis arvestatakse vastava summa ja päevade ulatuses laenugraafikusse lisaintress, mis algses lepingu maksegraafikus ei kajastunud.