Portaali sisenemiseks ja portaali teenuste kasutamiseks peab isik registreerima end portaali kasutajaks. Portaali kasutajaks saab registreeruda füüsiline isik, kellele on välja antud kehtiv ja portaalihalduri poolt aktsepteeritav isikut tõendav dokument. 

Enne portaali kasutuslepingu sõlmimist on kasutaja kohustatud tutvuma portaali isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad portaalihalduri kodulehel www.monestro.com. Portaali üldtingimustega nõustumisel annab kasutaja portaalihaldurile ühtlasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks portaali isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. 

Registreerumise järel valib kasutaja endale isikliku kordumatu kasutajanime ja parooli. Valitud kasutajanime ja parooli võib kasutaja edaspidi kasutada portaali sisenemisel ühe võimaliku isiku tuvastamise vahendina.