Portaalis kasutajale loodud ja portaalihalduri poolt hallatav virtuaalne konto, millel peetakse jooksvat arvestust kasutaja poolt portaali kaudu tehtud tehingute üle ning mille kaudu teeb kasutaja nimetatud tehingutega seotud makseid. 

Kasutaja teeb oma portaalikontole sissemakseid portaalihalduri pangakonto vahendusel. Portaalihaldur kajastab kasutaja poolt portaalihalduri pangakontole makstud summa kasutaja portaalikontol hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast vastava summa laekumist portaalihalduri pangakontole. 

Sõltumata raha ülekandmisest ja paiknemisest portaalihalduri pangakontol, ei ole tegemist portaalihaldurile, vaid portaali kasutajatele kuuluva varaga. 

Portaalihaldur ei maksa kasutajatele portaalihalduri pangakontol oleva raha eest intressi. Portaalihaldur teeb kasutaja portaalikontolt mahaarvamisi portaali üldtingimustest ning teiste kasutajatega sõlmitud lepingutest tulenevate kasutaja kohustuste täitmiseks. Esimeses järjekorras tasutakse kasutaja portaalikontol kajastuvate vahendite arvelt kasutaja poolt portaalihaldurile maksmisele kuuluvad tasud ja kulud. Teises järjekorras täidetakse kasutaja portaalikontol kajastuvate rahaliste vahendite arvelt portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad kasutaja kohustused teiste kasutajate ees.

Kasutajal on õigus teha igal ajal portaali vastava rakenduse abil portaalihaldurile ülekandekorraldus oma portaalikonto vabade rahaliste vahendite kandmiseks isiklikule pangakontole, mis on kasutaja nimele avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või võrdväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid täitva riigi krediidiasutuses ja millelt kasutaja on varasemalt teinud sissemakseid portaalihalduri pangakontole. Kasutaja saab oma portaalikontol oleva raha osas ülekandekorraldusi teha üksnes täissentidest moodustuva summa ulatuses.

Portaalihaldur on kohustatud nõuetele vastava ülekandekorralduse täitma ühe (1) tööpäeva jooksul, eeldusel, et kasutaja on tasunud portaalihaldurile ülekande tegemisega seotud teenustasu.

Kasutaja ei saa teha portaali kontole sissemakseid ega nõuda portaali kontolt väljamaksete tegemist sularahas. 
Portaalihalduril on õigus kasutaja portaalikonto sulgeda, kui kasutaja viimasest aktiivsest tegevusest portaalis on möödunud kuus (6) kuud ja tema portaalikonto jääk on väiksem kui üks (1) sent. Kasutaja portaalikontol olevat alla 1-sendist summat kasutajale välja ei maksta.