Vähemalt 22-aastane portaali kasutaja, kes on esitanud portaali kaudu laenutaotluse. 

Hetkel saavad laenusaajateks olla vaid Eesti kodanikud või alalised elanikud.