Kasutaja, kes soovib portaali vahendusel teistelt portaali kasutajatelt raha laenata,  (laenata saavad hetkel ainult Eesti kliendid) täidab portaalis laenutaotluse, milles avaldab portaalihalduri poolt nõutud andmed. Laenutaotluses märgib laenusaaja muuhulgas: 

 • minimaalne ja maksimaalne laenusumma, 
 • maksimaalne intress, 
 • laenu tagasimaksmise lõpptähtaeg, 
 • laenu kasutamise sihtotstarve, 
 • igakuine maksepäev, 
 • esimese osamakse tasumise aeg,
 • oksjoni lõpptähtaeg, 
 • maksegraafiku tüüp. 

Täidetud laenutaotluse andmete alusel genereeritakse ja tehakse laenusaajale portaalis kättesaadavaks Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht, milles on ülevaatlikul kujul esitatud kohustuslik lepingueelne teave laenulepingu põhiliste andmete kohta (sealhulgas laenusumma, tähtaeg, taotluse andmetel põhinev maksimaalne krediidi kulukuse määr, intressimäär, laenuga seotud tasud, tagasimaksmisele kuuluvate maksete summa jms). 

Koos laenutaotlusega on laenusaaja kohustatud esitama pangapoolse kinnitusega varustatud pangakonto väljavõtte oma viimase kuue (6) kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta.

Kui laenusaaja ei ole laenutaotlust kinnitanud kolme (3) päeva jooksul arvates päevast, mil portaalihaldur esitas laenusaajale tutvumiseks laenulepingute üldtingimused ja teabelehe, loetakse laenutaotluse andmed aegunuks. Laenu soovi korral tuleb laenusaajal esitada uus laenutaotlus, ajakohastades varasema laenutaotluse andmed.

Kui portaalihaldur on hinnakirjaga kehtestanud tasud laenutaotluse esitamise ja/või krediidikontrolli läbiviimise eest, tasub kasutaja vastavad tasud enne laenutaotluse edasist menetlemist. Hinnakiri on kättesaadav portaalihalduri koduleheküljel www.monestro.com

Pärast teenustasude laekumist teeb portaalihaldur laenusaaja poolt kinnitatud laenutaotluse alusel muuhulgas järgmised toimingud: 
 • kontrollib esitatud pangakonto väljavõtte ja muude seaduslikult kättesaadavate allikate abil laenutaotluse andmete õigsust ja vastavust üldtingimuste nõuetele, 
 • teostab laenutaotluse andmete, esitatud pangakonto väljavõtte ja avalike andmete alusel laenusaaja krediidivõimelisuse analüüsi, 
 • kontrollib esitatud isikut tõendava dokumendi kehtivust, 
 • viib läbi laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise vastavalt seaduses sätestatud nõuetele, 
 • arvutab välja laenusaaja krediidiskoori. 

Kasutaja ei saa laenutaotlust esitada, kui samaaegselt on menetluses või käimasoleval oksjonil tema poolt varasemalt esitatud laenutaotlus.
Laenusaaja poolt kinnitatud laenutaotlus on laenusaaja tahteavaldus ehk pakkumus laenulepingu sõlmimiseks ning oksjoni õnnestumise korral loetakse laenuleping laenusaaja ja oksjoni võitnud investori(te) vahel automaatselt sõlmituks üldtingimustes sätestatud korras.