Krediidiandjate ja -vahendajate tegevusloa nõudeid reguleerib Eestis krediidiandjate- ja vahendajate seadus (KAVS).

KAVS § 4 lg 1 kohaselt loetakse krediidiandjaks KAVS tähenduses ettevõtja, kelle majandus- või kutsetegevuseks on tarbijale krediidi andmine.

KAVS seletuskirjas on selgitatud, et tegevusloa kohustus laieneb ettevõtjatele, kes annavad krediiti oma majandus- või kutsetegevuses, ehk ühekordne laenutehing äriühingu ja kolmanda isiku vahel, kes on tarbija, ei too kaasa finantsjärelevalvele allumise kohustust. Kui aga krediidi andmine on ettevõtja tegevusala, on vajalik sellel tegutsemiseks vastavalt KAVS-ile ja äriseadustiku § 4 lõikele 2 tegevusluba ning tegevusloata tegevus on keelatud.

Laenuplatvormidega seonduvalt on KAVS seletuskirjas tõdetud, et krediidiandjaks võib olla ka isik, kes ei anna laenu oma majandus- või kutsetegevuses, vaid pigem kas ühekordse tegevusena või investeerimise eesmärgil, kuid sellisel juhul võib tarbijale laenu andmine toimuda vaid läbi tegevusluba omava krediidivahendaja, kes vastutab laenu andmisega seotud tegevusnõuete täitmise eest.

Monestro portaal tegutseb Monestro P2P OÜ-le väljastatud krediidivahendaja tegevusloa alusel.

Seega, kui tarbijale krediidi andmine ei ole juriidilise isiku tegevusalaks, vaid pigem on tegemist ühekordase tehinguga või ettevõtja rahaliste vahendite paigutamisega, siis ei ole juriidilisel isikul Monestro portaalis laenu andmiseks tegevusluba vaja.