Olulised sammud ettevõtte kaudu investeerimise alustamiseks:

1. Registreerige end kasutajaks.
1.2. Esitage investori taotlus.
1.3. Autoriseerige pangakonto tuvastusmakse abil.
1.4. Oodake kuni investeerimistaotlus on meie poolt üle vaadatud ja aktsepteeritud.

2. Ettevõtte kaudu investeerimise alustamiseks minge „Minu konto“, „Minu ettevõtted“ ja otsige üles oma ettevõte. Sisestage ettevõtte e-mail ja lisage ettevõte.

3. Ettevõtte kaudu investeerimise alustamiseks muutke oma roll eraisikust ettevõtjaks ekraani üleval paremas nurgas.

4. „Minu konto“, „Info ettevõtte kohta ja investeerimistaotlus“ alt leiate ettevõtte investeerimistaotluse.
4.1. Täitke taotlus.
4.2. Autoriseerige konto maksega ettevõtette kontolt.
4.3. Oodake kuni Teie taotlus on meie poolt läbi vaadatud ja kinnitatud.

NB! Juriidilist isikut/ettevõtet saab kasutajaks registreerida pärast seda, kui juriidilise isiku seadusjärgne esindaja on end esmalt isiklikult portaali kasutajaks registreerinud. Juriidilise isiku kasutajaks registreerimisel määrab juriidilise isiku seadusjärgne esindaja muu hulgas kindlaks volitatud isikud, kes võivad edaspidi teha portaalis toiminguid ja tehinguid juriidilise isiku nimel.

Juriidilisest isikust kasutaja on kohustatud teavitama portaalihaldurit viivitamatult, aga hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul, muudatustest juriidilise isiku esindusõiguslike isikute ja/või tegelike kasusaajate ringis ning esitama portaalihalduri nõudmisel ka vastavaid muudatusi kajastavad dokumendid. Kasutajat ei vabasta teavitamiskohustusest ka see, kui eelkirjeldatud andmed ja asjaolud on kättesaadavad ka avalikest või muudest allikatest.

Hetkel on läbi ettevõtte investeerimine võimalik vaid Eesti ettevõtetele.