Vähemalt 18-aastane portaali kasutaja, kes on esitanud portaali kaudu laenupakkumise. 

Meie sise-eeskirja kohaselt on kliendiks portaali kasutajaks registreerunud täisealine Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanik või alaline elanik või eelnimetatud riigis registreeritud õigusvõimeline juriidiline isik.

Hetkel on juriidilise isikuna portaalis investeerimine võimalik vaid Eesti ettevõtetel.