Portaalihalduri subjektiivne hinnang laenusaaja prognoositavale maksekäitumisele ja riskisusele laenuandja jaoks. 

Laenutaotluse juures märgitud krediidi reiting on portaali poolt automaatselt kalkuleeritud hinnang vastavasse laenutaotlusesse investeerimisel kaasneva riskiga – suurem reiting tähendab suuremat riski. Reitingu arvutamise valem kasutab sisendina laenu parameetreid (laenu kestus, kuumakse jms), kliendi poolt laenutaotluses esitatud isikuandmeid (sissetulek, kohustused jms), muudest allikatest kogutavaid andmeid kliendi kohta (Creditinfo, ametlikud teadaanded jms) ning lisaks ka kliendi senist maksekäitumist portaalis. Reitingu arvutamise mudel on leitud erinevate finantsandmete statistilise analüüsi ja eksperthinnangute kombinatisoonina. Portaalis esitatavat krediidi reitingut tuleks tõlgendada kui oodatavat keskmise kahju määra sarnase profiiliga laenudel ja seda saab kasutada oodatava keskmise tootlikkuse määra hindamisel: “oodatav tootlikkuse määr” = “intressi määr” – “oodatav kahju määr”.

Krediidiskoor on teoreetilisel skaalal 0-100%. Portaalis on võimalikud vahemikud ca 6-45%.