DSTI on laenuteenindamise suhtarv. Suhtarv laenusaaja laenumaksete ja sissetuleku vahel, mida kasutatakse mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning mida laenuandja saab kasutada informatiivse teabena laenu andmise otsuse tegemisel. 

See leitakse laenutaotleja kõikide kuuliste finantskohustuste põhiosa- ja intressimaksete summa ja laenutaotleja netosissetuleku jagamisel. Hetkel võib laenuteenindamise suhtarv olla kuni 70%. Kui tulemus osutub suuremaks, taotlust oksjonile ei lubata.