Tee taotlus

Taotluse tegemisel ole kindel, et esitatud andmed on õiged. Soovitame kontrollida esitatud tulusid ja kohustusi kaks korda, et välistada taotluse tagasilükkamine hiljem. Väärandmete esitamine on kuritegu ja võib olla tõlgendatud kui tahtlik eksitamine rahalise kasu või tulu saamise eesmärgil. Andmed kontrollitakse. Te võite lõpetada andmete sisestamise ja jätkata igal endale sobival ajal.


Monestro süstematiseerib andmeid

Monestro analüüsib ja annab täiendavat süstematiseeritud infot investoritele. Kui andmeid on vastuolulised, saadetakse taotlus taotlejale tagasi.


Investorid teevad pakkumisi

Laen läheb oksjonile, kus investorid saavad teha pakkumisi tõelise turu tingimustes antud riskiprofiilidele. Investorid võivad küsida laenutaotlejatelt lisaküsimusi, et teha kindlaks, kas risk on nende jaoks aktsepteeritav. Investorid võivad kasutada ka automatiseeritud investeerimisvahendit "Autoinvest", et säästa aega ja mitmekesistada oma laenuportfelli.


Laen makstakse välja

Peale oksjoni edukat lõppu makstakse laen koheselt laenuvõtja kontole Monestros ja laenaja saab hakata raha kasutama.