Miks võib isikukoodi valideerimine laenu- või investeerimistaotluse esitamisel ebaõnnestuda?

Miks võib isikukoodi valideerimine laenu- või investeerimistaotluse esitamisel ebaõnnestuda?
Te ei kirjuta oma nime täpselt nii, nagu on märgitud Teie isikut tõendaval dokumendil – näiteks kirjutate „sh“ , aga mitte „š“.  Kirjutamisel tuleb kasutad...
P, 16 veebr, 2020 at 4:32