Kes on portaali kasutaja?

Kes on portaali kasutaja?
Portaali kasutajaks registreerunud füüsiline isik. • Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile viivitamatult oma kontaktandmete muutumisest, samuti...
P, 16 veebr, 2020 at 6:03